Energiproduktion

I fremtiden vil der være fokus på innovativ energiproduktion baseret på CO2-neutrale energikilder. Med drift af syv værker på Lolland-Falster har REFA stærke ekspertiser i sikker, ren og forsvarlig drift af energianlæg.

32.000 husstande på Lolland-Falster får energi fra REFAs produktion af strøm og fjernvarme. Alene på fjernvarmeområdet får over halvdelen af alle husstande med fjernevarmeinstallationer varmen fra et af REFAs værker.

Voksende forretningsområde

Drift af biovarmeværker, varmeproduktion og varmeforsyning er et voksende forretningsområde for REFA. Bortset fra affaldskraftvarmeværker er vores biovarmeværker samlet i REFA Energi Holding A/S.

Mere innovation, mere grøn omstilling

Fremover vil vi gerne drive endnu flere CO2-neutrale fjernvarmeværker. Den grønne omstilling skal styrkes med udvikling af vedvarende energi fra solfangere, solceller, varmepumper og nye teknologier og innovative løsninger som Power-to-X og fangst og lagring af CO2 (CCS, Carbon Captures Storage).
Ambitionen er at bringe fælles og bæredygtig energiforsyning ud til endnu flere borgere på Lolland-Falster.

Stordriftsfordele giver billigere energi til forbrugerne 

Der er væsentlige stordriftsfordele ved drift af flere energianlæg i en fælles organisation. Det giver mulighed for fælles overvågning fra vores kontrolrum i Nykøbing F. , fælles vedligeholdelsesteams og fælles indkøb af brændsler. Alt sammen bidrager det til effektiv drift, bedre økonomi og billigere energipriser til forbrugerne.