REFA Fjernvarmerør

Priser

Gældende fra 1. juni 2023 – 31. maj 2024kr.u/momsm/moms
Forbrugsbidrag:   
Abonnementsbidrag pr. årkr.945,001.181,25
Forbrugsbidrag pr. MWh                                                         kr.408,00510,00
    
Effektbidrag, beboelseskvadratmeter ifølge BBR   
0-100 kvadratmeter (pr. m2)kr.27,2034,00
101-200 kvadratmeter (pr. m2)kr.24,4830,60
over 201 kvadratmeter (pr. m2)kr.21,7627,20
    
Gebyrer:   
Rykkergebyrkr.100,00(momsfri)
Inkassogebyrkr100,00(momsfri)
Åbnegebyrkr.175,00218,75
Lukkegebyrkr. 175,00(momsfri)
Afregningsgebyrkr. 180,00225,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udekørende inkl. låsesmed**kr.1.160,001.450,00
Ekstra nøgle til udvendigt stikskabkr. 40,0050,00
Forbrugsbidraget er incl. svovl- og NOx-afgifter og energisparekrav.   

Sådan er varmeregningen skruet sammen

Varmeregning består af tre elementer: abonnement, forbrug og effekt. (Vedtægternes  § 4).

  • Der betales et abonnementsbidrag, der er ens for alle ejendomme, til dækning af omkostninger til administration og målere.
  • Der betales et forbrugsbidrag, som dækker de forbrugsafhængige omkostninger. Forbrugsbidraget pålignes efter det målte MWh-forbrug. Enhedspriserne fastsættes i budgettet forud for hvert regnskabsår.
  • Der betales et effektbidrag, som dækker øvrige forbrugsuafhængige omkostninger. Effektbidraget pålignes efter antal beboelseskvadratmeter for ejendommen + evt. erhvervsareal.

Abonnementsbidraget

Abonnementsbidraget dækker driftsomkostninger, der er uafhængige af forbruget (effektbidrag). Det beregnes ud fra boligarealet ifølge BBR plus eventuelt opvarmet erhvervsareal. Arealerne vægtes således:

  • Areal indtil 100 m²: Vægtes med det fulde areal 100%.
  • Areal over 100 indtil 200 m² : Vægtes med 90%.
  • Areal over 200 m² :Vægtes med 80%. 

Vedrørende BBR-registrering af boligarealer

Det er andelshaverens ansvar, at ejendommens bolig- og øvrige arealer er korrekt registreret i BBR-registret. Hvis der sker ændringer i forhold til de registrerede arealer, skal andelshaveren underrette Holeby Fjernvarme. Er ændringerne foretaget uden byggetilladelse, skal kommunen endvidere underrettes med henblik på ændring i BBR-registret.

Tilslutning og investeringsbidrag

1. Investeringsbidrag, som dækker en del af værkets omkostning til stikafgrening til grundskel, hovedhaner, måler og evt. husindføring samt andel af investering i produktionsanlæg.

Investeringsbidraget udgør:kr.u/momsm/moms
Fritliggende enfamiliehusekr.15.000,00 18.750,00 
Kæde-/rækkehusekr.10.000,00 12.500,00
Etageboligerkr. 7.500,00 9.375,00
Ungdomsboligerkr.6.000,00 7.500,00
Ældreboligerkr.3.000,00 3.750,00
Erhvervsejendomme pr. m² opvarmet arealkr.100,00 125,00

2. Stikledningsbidrag, som dækker en del af omkostningerne ved etablering af stikledning på privat grund. Stikledningen tilhører og vedligeholdes af værket.

Stikledningsbidragetkr.u/momsm/moms
Pr. meter stikledningkr.800,00 1.000,00