REFA Fjernvarmerør

Priser

Gældende fra 1. juni 2021kr.u/momsm/moms
Forbrugsbidrag:   
Abonnementsbidrag pr. årkr.945,001.181,25
Forbrugsbidrag pr. MWh                                                         kr.379,00473,75
    
Effektbidrag, beboelseskvadratmeter ifølge BBR   
0-100 kvadratmeter (pr. m2)kr.27,2034,00
101-200 kvadratmeter (pr. m2)kr.24,4830,60
over 201 kvadratmeter (pr. m2)kr.21,7627,20
     
Gebyrer:    
Rykkergebyrkr.100,00(momsfri)
Inkassogebyrkr100,00(momsfri)
Åbnegebyrkr.175,00218,75
Åbnegebyr uden for normal arbejdstidkr.250,00312,50
Lukkegebyrkr. 175,00(momsfri)
Afregningsgebyrkr. 180,00225,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
     
Forbrugsbidraget er incl. svovl- og nox-afgifter og energisparekrav.   

Sådan er varmeregningen skruet sammen

Varmeregning består af tre elementer: abonnement, forbrug og effekt. (Vedtægternes  § 4).

  • Der betales et abonnementsbidrag, der er ens for alle ejendomme, til dækning af omkostninger til administration og målere.
  • Der betales et forbrugsbidrag, som dækker de forbrugsafhængige omkostninger. Forbrugsbidraget pålignes efter det målte MWh-forbrug. Enhedspriserne fastsættes i budgettet forud for hvert regnskabsår.
  • Der betales et effektbidrag, som dækker øvrige forbrugsuafhængige omkostninger. Effektbidraget pålignes efter antal beboelseskvadratmeter for ejendommen + evt. erhvervsareal.

Abonnementsbidraget

Abonnementsbidraget dækker driftsomkostninger, der er uafhængige af forbruget (effektbidrag). Det beregnes ud fra boligarealet ifølge BBR plus eventuelt opvarmet erhvervsareal. Arealerne vægtes således:

  • Areal indtil 100 m²: Vægtes med det fulde areal 100%.
  • Areal over 100 indtil 200 m² : Vægtes med 90%.
  • Areal over 200 m² :Vægtes med 80%. 

Vedrørende BBR-registrering af boligarealer

Det er andelshaverens ansvar, at ejendommens bolig- og øvrige arealer er korrekt registreret i BBR-registret. Hvis der sker ændringer i forhold til de registrerede arealer, skal andelshaveren underrette Holeby Fjernvarme. Er ændringerne foretaget uden byggetilladelse, skal kommunen endvidere underrettes med henblik på ændring i BBR-registret.