Mark med halmballer

Fjernvarme

REFA Energi Holding A/S er din garanti for, at du kun betaler for de varmeydelser, du modtager.

REFA Energi Holding A/S et uafhængigt datterselskab med et særskilt regnskab. På den måde kan vi sikre, at dagrenovationen og affaldsbehandlingen på Lolland-Falster ikke finansierer fjernvarmen i Nykøbing Falster – eller omvendt.

REFA Energi Holding A/S tror på retfærdighed, sammenhold og bæredygtighed. Derfor benytter vi CO2neutrale brændsler, træflis, halm eller frøafrens på alle vores biomasseværker på Lolland-Falster.

Vi sikrer energiløsninger i landområder

REFA Energi Holding A/S arbejder også med varmeforsyning til landområder uden mulighed for traditionel fjernvarme. Vi har i flere år anbefalet nærvarme (varmepumper på abonnement). Generelt er vi løbende på udkig efter grønne løsninger, der kan erstatte olie- og pillefyr i landområderne.

Grøn omstilling med udnyttelse af overskudsstrøm

Vi har også fokus på bedre udnyttelse af el-nettet med installation af el-kedler, solenergi-anlæg og CO2 fangst med tilhørende produktion af brint og grønne brændstoffer. Med udvikling af nye teknologier kan udnyttelse af overskudsstrøm give et betydeligt bidrag til den grønne omstilling.

Energiproduktionen skal hvile i sig selv

REFAs energiproduktion følger varmeforsyningsloven efter ‘hvile i sig selv princippet’. Derfor er REFA Energi Holdings økonomi helt adskilt fra dagrenovation og affaldsbehandling i I/S REFA, ligesom alle værker og selskaber er økonomisk uafhængige af hinanden.

Der er plads til flere biomasseværker

I takt med at energiproduktion og varmeforsyning bliver en større del af REFA Energi Holdings forretningsområde vil holdingselskabet formentlig komme til at eje flere biovarmeværker på Lolland-Falster. Værkerne vil blive organiseret i hvert sit selvstændige aktieselskab under REFA Energi Holding A/S.

Overvågning af alle værker

Samtlige værker der drives af REFA Energi Holding overvåges i døgndrift fra kontrolrummet på affaldskraftvarmeværket i Nykøbing Falster. Sådan skaber vi tryghed for dig.

Se bestyrelsen for REFA Energi Holding A/S her.