Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk

Forsyning

REFA er et multiforsyningsselskab. Vi forsyner Lolland-Falster med grøn energi og en bæredygtig affaldshåndtering.

Vores service tilbydes borgere, sommerhusejere og virksomheder inden for de en hver tid gældende rammer.

Forsyningssikkerhed og grøn energi til attraktive priser

Vi producerer og forsyner også samfundet med strøm og fjernvarme fra vores energiværker. Vores fokus er høj forsyningssikkerhed, grøn omstilling og produktion af grøn energi til konkurrencedygtige priser.

Affaldsenergi til el-markedet og Guldborgsund Forsyning

I Nykøbing Falster producerer vores affaldskraftvarmeværk strøm til det frie el-marked og fjernvarme til Guldborgsund Forsyning, som sender varmen ud til kunderne på forsyningens store net. Vi har også et biomasseværk i Nykøbing Falster, som producerer til Guldborgsund Forsyning. Bioværkets varmeproduktion er baseret på CO2 neutral træflis fra skovene på Falster.

Grøn produktion i Stubbekøbing, Horbelev og Gedser

Det samme gælder vores CO2 neutrale flisværk i Stubbekøbing, som producerer og forsyner Stubbekøbbing og Ore med fjernvarme.

Vores CO2 neutrale værker i Horbelev og Gedser producerer og forsyner byerne med grøn fjernvarme baseret på halm fra markerne på Lolland-Falster. I Gedser har vi også et solfanger-anlæg, som på årsbasis producerer 20 procent af byens varme.

Grøn produktion på Midtlolland

Vores halmfyrede Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk producerer strøm til det frie el-marked og fjernvarme til Midtlolland. I Holeby driver vi byens halmfyrede varmeværk for Holeby Varmeværk A.m.b.a.

Alle biomasseværker er en del af REFA Energi Holding A/S.

Affaldsenergianlægget i Nykøbing F. drives af I/S REFA.