Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Om REFA

REFA er et moderne affalds- og energiselskab, der sikrer genanvendelse, producerer energi og bortskaffer affald på en forsvarlig og samvittighedsfuld måde.

REFA er certificeret ISO 14001 (miljø). Et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste internationale standarder, når det gælder miljøledelse.

Fire stærke værdier

REFAs daglige virke er funderet på et sæt stærke værdier, der der giver arbejdsglæde og understøtter en sund organisation i en stærkt foranderlig verden:

 • Udvikling
 • Tryghed
 • Engagement
 • Ordentlighed

Fire hjørnesten

REFAs forretningsgrundlag bygger på fire hjørnesten:

 • Ressourcer
 • Energiproduktion
 • Forsyning
 • Affaldshåndtering

REFA indsamler og behandler affald fra hele Lolland-Falster. Desuden modtager vi dagrenovation fra flere affaldsselskaber på Sjælland. Det meste affald bliver til energi eller genanvendelige råvarer. Kun en begrænset del af affaldet deponeres eller sendes til specialbehandling.

Fem hovedområder

I den daglige drift kan REFAs aktiviteter deles op i fem hovedområder:

 • Energiudnyttelse af affald
 • Deponering af affald med tilhørende bi-aktiviteter på samme anlæg
 • Indsamling af dagrenovation, genbrugelige materialer og specialaffald fra både private husstande og virksomheder
 • Drift af genbrugspladser
 • Produktion og distribution af fjernvarme og el

Du kan finde yderligere information om vores hovedområder i menuen til venstre.