Skraldemand på villavej

Indsamling af affald

REFA står for indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- & drikkekartoner og farligt affald på Lolland-Falster og øerne.

  • Der indsamles mad- og restaffald på hverdage mellem kl. 05.00 – 18.00.
  • Der indsamles papir, pap, glas og metal på hverdage mellem kl. 06.00 – 18.00.
  • Der indsamles plast og mad- & drikkekartoner på hverdage mellem kl. 06.00 – 18.00.
  • Farligt affald indsamles i forbindelse med afhentning af plast og mad- og drikkekartoner. Sommerhuse skal selv bringe farligt affald til en af REFAs genbrugspladser.
  • Storskrald indsamles fire gange om året ved tilmelding på Selvbetjening

Ifølge Regulativ for husholdningsaffald skal alle private husstande, flerfamiliehuse og boligselskaber samt sommerhuse i Guldborgsund kommune og Lolland kommune være tilmeldt renovationsordningen.

Husstande i ejet hus eller sommerhus kan tilkøbe yderligere affaldskapacitet og hyppigere tømning af mad- og restaffald beholderen halvårligt eller helårligt. Valgmulighederne fremgår af gebyrbladet.

Hvis du bor til leje, er det kun udlejeren, der kan ændre kapaciteten eller tømningsfrekvensen.