Bestyrelse

Bestyrelsen for I/S REFA består af ni folkevalgte politikere fra Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland besætter fire pladser, mens Guldborgsund besætter fem. Fordelingen af bestyrelsespladser er en direkte afspejling af de to kommuners indbyggertal og ejerandel af I/S REFA.

Tine Vinter Clausen
Byrådsmedlem Lolland Kommune (V)
Formand for REFA

Henning Tønning
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (A)
Næstformand for REFA

Annemette S. Johnsen
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (F)

Eric Steffensen
Byrådsmedlem Lolland Kommune (A)

Holger Schou Rasmussen
Borgmester Lolland Kommune (A)

John Brædder
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (L)

René Fjeldsøe Sørensen
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (L)

Muj Berisha
Byrådsmedlem Lolland Kommune (A)

Simon Hansen
Borgmester Guldborgsund Kommune (A)