Enfamilieboliger

Indsamlingsordning på Lolland-Falster

*) Bor du i rækkehus med fælles affaldsløsning uden individuelle beholdere, henviser vi til informationen vedrørende etageboliger.

Enfamilieboligens nye indsamlingsordning 2023

Indsamlingsordningen af dagrenovation samt papir, glas og metal er blevet udvidet til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast og mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald.

Enfamilieboligens standardløsning:

  • 240 liter to-rumsbeholder til madaffald (lille rum – 96 liter) og restaffald (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 2. uge.
  • 240 liter to-rumsbeholder til glas/metal (lille rum – 96 liter) og papir/småt pap (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 4. uge.
  • 240 liter plastsæk til plast og mad- & drikkekartoner. Afhentes hver 4. uge. (Plastsækken kan også afleveres på genbrugspladserne).
  • Rød miljøkasse til farligt affald. Kassen hentes og ombyttes sammen med plastsækken, når kassen er fyldt og sat frem. (Miljøkassen kan også ombyttes på genbrugspladserne).
  • Tekstilaffald. Afhentes på bestilling via REFA Selvbetjening. (Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne).

Prisen for den nye standardløsning er kr. 3.660,- om året.

Tilkøb af hyppigere tømning eller flere beholdere

Ønsker du oftere tømning af din to-rumsbeholder til rest- og madaffald, en beholder til plast og mad- & drikkekartoner eller flere eller større beholdere til eksempelvis restaffald eller papir/pap, kan du se mere om mulighederne for tilkøb her.

Du bliver først opkrævet for den nye ordning, når den træder i kraft for din bolig. Indtil da afregnes din renovation efter de priser, der gælder for din nuværende ordning. Alle gældende og nye priser kan du se her.

Regler for affaldshåndtering

I Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune er der vedtaget regulativer for husholdningsaffald, som REFA arbejder efter, og som boligerne skal overholde. Reglerne skal blandt andet sikre, at affald behandles korrekt, og at skraldemændenes arbejdsforhold er i orden. Hvis reglerne ikke overholdes, kan du risikere, at din affaldsbeholder ikke bliver tømt.

Det er eksempelvis vigtigt, at din beholder kan køres frem på fast underlag – ellers må du selv køre den frem, når den skal tømmes.

Affaldspiktogrammer leveret til døren

De 10 affaldstyper har hver sit symbol – også kaldet piktogram – som bruges i forbindelse med affaldssorteringen. Derfor er der symboler på dine beholdere.

Der er også piktogrammer på sækken til plast og mad- & drikkekartoner, ligesom symbolet for farligt affald er sat på miljøkassen. Hele idéen med nationale piktogrammer er, at vi møder de samme symboler, uanset hvor vi færdes, så affaldssorteringen bliver lettere i hverdagen.

Download sorteringsappen Perfect Waste

Vi kan varmt anbefale den gratis sorteringsapp Perfect Waste. Du finder QR-koden til appen her:
Sorteringsappen kan scanne stregkoder på emballager og fortælle dig, hvordan affaldet skal sorteres, både hjemme og på genbrugspladsen. Derudover giver appen besked om, hvornår du får tømt dit affald.

Følg med på alle platforme og hold dig godt orienteret

Vi anbefaler også, at du følger med på REFAs hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev og holder øje med REFA på Facebook og Instagram. Sammen kan vi gøre en verden til forskel – til gavn for os selv og klimaet.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Den nye indsamlingsordning er et resultat, at et bredt politisk flertal i Folketinget, som i juni 2020 indgik aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter nye lovkrav til affaldssektoren, herunder husstandsindsamling af 10 affaldstyper og krav om fælles nationale symboler, som skal hjælpe os alle med korrekt affaldssortering. Det betyder, at alle skal sortere affald i 10 forskellige typer, som skal genbruges eller nyttiggøres. De nye krav skal mindske udledningen af CO2 til gavn for klimaet.

Affaldssortering sikrer genanvendelse

Ved korrekt affaldssortering bidrager du til, at vi kan genanvende en større procentdel af det indsamlede affald. Det er billigere end at producere nye produkter, men forarbejdningen koster fortsat.

Alle samarbejdspartnere, som håndterer og forarbejder affald for REFA, har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har gjort vores yderste for at holde udgiften for borgerne nede.

Fra 2025 er det vedtaget af regeringen, at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Hvad det får af indflydelse på priserne, ved vi ikke på nuværende tidspunkt men har en forventning om, at det vil medføre en prisændring.