Fjernvarmerør til vedligeholdelse eller udvidelse af forsyningsnettet.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling i Holeby Fjernvarme A.m.b.a. Formanden vælges for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Henrik Pedersen
Formand
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Jersievej 1
4960 Holeby
Tlf.: 25 53 01 70

Henning Nielsen
Næstformand
Medlem af bestyrelsen siden 2007

Sønderhøj 50
4960 Holeby
Tlf.: 27 51 06 76

Kenneth Christiansen
Kasserer
Medlem af bestyrelsen siden 2015

Sønderhøj 11
4960 Holeby
Tlf.: 23 93 44 21

Henrik Kubiak
Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Rennebæksvej 1
4960 Holeby
Tlf.: 28 26 65 71

Kim Popp Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden august 2021

Sønderhøj 52
4960 Holeby

Benny Clausen
Bestyrelsessuppleant
Valgt i 2018

Nødebjerg 43
4960 Holeby

Mark Rosleff
Bestyrelsessuppleant
Valgt i 2021


4960 Holeby