Dronefoto af REFA Kraftvarmeværk

Affaldskraft­varmeværk

REFAs affaldskraftvarmeværk i Nykøbing Falster modtager almindelig dagrenovation og rene læs med brændbart affald til forbrænding. Afregning foregår efter vægt, dog med en mindstepris på kr. 100,- plus moms.

Forbrændingsegnet affald og dag­renovation

Forbrændingsegnet affald og dagrenovation må ikke sammenblandes. Overholdelse af denne regel er vigtig, da REFA i sommerperioden mellemdeponerer forbændingsegnet affald, men ikke har tilladelse til mellemdeponering af dagrenovation.

Vognmænd skal derfor være opmærksomme på, at affald til forbrænding kan blive omdirigeret fra affaldskraftvarmeværket til REFAs miljøcentre på Hasselø og i Gerringe.

Kameraovervågning og stikprøver

REFA vil løbende sikre, at forbuddet mod sammenblanding overholdes. Det sker ved stikprøvekontroller af det indvejede affald. Desuden er der kameraovervågning i aflæsningshallen.