Bestyrelse for REFA Energi Holding A/S

Bestyrelsen for REFA Energi Holding A/S består af ni folkevalgte politikere fra Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland besætter fire pladser, mens Guldborgsund besætter fem. Fordelingen af bestyrelsespladser er en direkte afspejling af de to kommuners indbyggertal og ejerandel af REFA Energi Holding A/S.

Bestyrelsen for REFA Maribo-Sakskøbing A/S er identisk med bestyrelsen for REFA Energi Holding A/S.

Henning Tønning
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (A)
Formand for REFA Energi

Tine Vinter Clausen
Byrådsmedlem Lolland Kommune (V)
Næstformand for REFA Energi

Annemette S. Johnsen
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (F)

Eric Steffensen
Byrådsmedlem Lolland Kommune (A)

Holger Schou Rasmussen
Borgmester Lolland Kommune (A)

John Brædder
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (L)

René Fjeldsøe Sørensen
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune (L)

Muj Berisha
Byrådsmedlem Lolland Kommune (A)

Simon Hansen
Borgmester Guldborgsund Kommune (A)