Elmåler fra Kamstrup

Målervejledning

Når du skal aflæse din måler er det vigtigt, at se hvilken enhed der står efter eller lige under tallet.

1. aflæsning er MWh (MegaWatt Hours/MegaWatt Timer) eller kWh (kilowatt hours/kilowatt timer)

Det vil typisk være MWh eller kWh enheden som står i displayet fra start af. Hvis ikke så skal du trykke på pil-tasten, indtil du når til enheden MWh eller kWh.

Skriv det tal (husk komma) som displayet viser.
 

2. aflæsning er M3 (Kubikmeter)

M3 vil ofte være den enhed, som kommer frem på displayet, når du trykker på pil-tasten én gang. Hvis ikke, så skal du trykke på pil-tasten igen indtil du når til enheden M3 

Skriv det tal (husk komma) som displayet viser.
 

3. aflæsning er timer (h) (batteriets brugte timer)

Timer vil ofte være den enhed, som kommer frem på displayet, når du trykker på pil-tasten to gange. Hvis ikke, så skal du trykke på pil-tasten igen indtil du når til enheden hours (h) 

Skriv det tal (husk komma) som displayet viser.

Der sker ikke noget ved at trykke mange gange på displayet, da du kun skifter mellem enhederne og du vil altid kunne komme tilbage til den enhed som stod i displayet fra start af.