Villavej i Maribo, Lolland

Ny affaldssortering: to spande og en sæk

20. april 2021

Grøn omstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning rykker helt ind til køkkenvasken, når Lolland-Falster i oktober 2022 bliver klar til den nationale affaldssortering i ti fraktioner. 
Den grønne omstilling og hensynet til klima og verdensmål bliver meget nærværende og konkret, når alle i Danmark inden udgangen af 2022 skal sortere deres affald i ti fraktioner. På Lolland-Falster er det kommunerne, der sætter rammerne efter indstilling fra REFA.
Indstillingen er på vej. REFAs bestyrelse har netop taget stilling til fem forskellige løsningsmodeller og valgt den billigste, mest overskuelige og hygiejniske løsning.
En god og snusfornuftig løsning
– Vi har fundet en klimavenlig løsning, som fuldt ud lever op til kravet om en ensartet national affaldssortering i 10 fraktioner. Den betyder, at kunder, der bor i parcelhus, kan nøjes med to affaldsbeholdere og en plastiksæk. Jeg vil kalde det en god og snusfornuftig løsning, siger REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen, der også er byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.
Den valgte løsning er den billigste af de fremlagte løsningsmodeller. Den betyder, at den nuværende beholder til restaffald skiftes ud med en to-rums beholder til restaffald og madaffald. Den nuværende to-rumsbeholder til papir og glas/metal fortsætter med den væsentlige ændring at rummet til papir i den nye ordning skal rumme både papir og småt pap.
Sæk til plast og mælkekartoner
Plastiksækken er til al plast og drikkevare- og madkartoner.
– Plastiksækken til plast og mælkekartoner er mere hygiejnisk og mere fleksibel end endnu en beholder, påpeger Poul-Henrik Pedersen.
Desuden vil der blive indsamlet farligt affald og tekstiler efter i tilmeldeordning.
– Dermed har vi fundet plads til alle fraktioner, uden at vi skal have flere beholdere end dem vi har i dag. Det har været vigtig for bestyrelsen, understreger Poul-Henrik Pedersen.
Mulighed for tilkøb af ugetømning
– REFAs bestyrelse har lagt vægt på en model, som vi er overbevist om, at de fleste kunder vil blive glade for. Som udgangspunkt skal beholderen med restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag. Når vi sorterer mere til genbrug og genanvendelse, vil mange kunne klare sig fint med 14-dages tømning. Men det er vigtigt, at borgerne får en valgmulighed. Derfor anbefaler vi, at ugetømning tilbydes som en tilkøbsordning, siger Poul-Henrik Pedersen.
Prisskøn baseret på kendte priser
Med de gældende priser og nuværende affaldsmængder anslår REFA, at prisen for den nye ordning bliver mellem 1.000 og 1.500 kroner dyrere end det, kunderne i dag betaler.
– Vi kan ikke komme tættere på prisen lige nu. Der er mange ubekendte. Dels har kunderne i dag forskellige løsninger, dels kender vi ikke de faktiske omkostninger, før vi har haft indkøb af nye beholdere og selve tømningerne i udbud, siger Poul-Henrik Pedersen og tilføjer:
– Men det bliver helt sikkert væsentlig dyrere end de 55 kroner om året, som miljøministeren lidt kækt meldte ud, da Folketingets brede politiske flertal 16. juni 2020 lavede aftalen om en grøn affaldssektor.
– Til gengæld får vi en klimavenlig og bæredygtig løsning på Lolland-Falster, som fuldt og helt lever op til kravet om en national ensartet grøn affaldssortering. Det er antallet af beholdere og tømninger, der koster. Af samme grund har vi valgt at holde begge dele på et niveau, der giver mening, siger Poul-Henrik Pedersen.
Forventes klar 1. oktober 2022
Den nye ordning forventes at kunne træde i kraft 1. oktober 2022. Inden da skal den politisk behandles i Guldborgsund og Lolland Kommune. Efterfølgende skal spande og indsamling i udbud.
Alle skal sortere affald efter den politiske aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det gælder også i sommerhusområder og i boligselskaber. Her skal der findes gode løsninger i dialog med grundejerforeninger og boligselskaber.
Fakta:
REFAs indstilling vedrørende parcelhuse og en-families boliger:
  • 240 liters beholder med to rum: Restaffald og madaffald – Tømmes hver 14. dag – ugetømning tilbydes som tilkøb
  • 240 liters beholder med to rum: Papir/småt pap og Glas/metal – Tømmes hver 4. uge
  • Sæk: To fraktioner: Plast og Mad- og drikkevarekartoner – Hentes hver 4. uge
  • Særskilt indsamling af farligt affald – tilmeldeordning
  • Indsamling af tekstiler – tilmeldeordning

Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Kenneth Prehn, tlf: 30 89 14 55