Modtageregler

Whistleblower-rapport

REFA er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om bl.a. antallet af modtagne indberetninger, herunder herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist eller afsluttet, hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling, og hvor mange der har givet anledning til politianmeldelser. Der skal endvidere offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Den nyste rapport er dateret 4. januar 2023 og som det fremgår af rapporten, har der til dato ikke været indberettet sager via REFAs whistleblower-ordning.

Statistik for indberetninger i WhistleB

Forrige år . 2022-01-01 – 2022-12-31

Præstationsindikatorer

202120222023
Antal sager modtaget000
Sagsbehandlingstid000
Sagsbehandlingstid er anført i dage og baseret på enten slettede eller arkiverede sager eller aktuel tid ved endnu ikke afsluttede sager

Antal sager i alt de seneste 12 måneder

Billedet viser en graf over antallet af sager fra februar 2022 til januar 2023. Da der ikke har været sager de seneste 12 måneder, er grafen en vandret streg, der skærer den lodrette akse ved værdien 0.
*Afsluttede sager er lig med det samlede antal sager, der er blevet slettet og arkiveret.

Kategorier

Billedet viser antallet af sager fordelt på 8 kategorier. Da der ikke har været sager de seneste 12 måneder viser grafen ingenting. Billedet vises, fordi det er et lovkrav.
*Sager kategoriseres efter ovennævnte skala