Modtageregler

Whistleblower-rapport

REFA er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om bl.a. antallet af modtagne indberetninger, herunder herunder oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist eller afsluttet, hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling, og hvor mange der har givet anledning til politianmeldelser.

Der skal offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Den nyeste rapport er dateret 6. januar 2024, og det fremgår af rapporten, at der til dato ikke været indberettet sager via REFAs whistleblower-ordning.

Statistik for indberetninger i WhistleB

2023-01-01 – 2023-12-31

Præstationsindikatorer

2023
Antal sager modtaget0
Sagsbehandlingstid0

Sagsbehandlingstid er anført i dage, og baseret på enten slettede eller arkiverede sager, eller aktuel tid ved endnu ikke afsluttede sager.

Afsluttede sager er lig med det samlede antal sager, der er blevet slettet og arkiveret.
Sager kategoriseres i følgende temaer:

• Andet
• Brud på arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed
• Brud på god selskabsledelse, fx bestikkelse eller konkurrenceforvridning
• Brud på miljøregler og forurening af miljøet
• Fysisk vold og seksuelle krænkelser
• Ikke relevant
• Økonomisk kriminalitet, underslæb, bedrageri og dokumentfalsk
• Uncategorized