Asbest, eternit, tagplader og isolering skal pakkes ind

Alt skal pakkes ind

Alle former for asbest, eternit, tagplader og isolering skal afleveres i emballage. De nye regler er indført for at forbedre miljøet på genbrugspladserne – til gavn for medarbejdere, kunder og natur.

Pak ind før du kører hjemmefra

Emballering af asbest, eternit, tagplader og isolering skal forhindre, at der spredes sundhedsfarligt støv til omgivelserne. Det gælder på vej til genbrugspladsen, og når du afleverer dit affald.

Ikke emballeret asbest, eternit, tagplader og isolering vil blive afvist.

Tæt, lukket og klar plastemballage

Det er vigtigt, at ALT affald pakkes ind i tæt, lukket og klar plastemballage. Gerne dobbeltemballeret, fordi affaldet nemt kan skære hul i en plastiksæk.

Andre regler gælder fortsat

Du må højst aflevere 15 asbestplader pr. gang. Hvis du har større mængder end 15 plader pr. gang, kan du lave en aftale med en vognmand, som har mulighed for at aflevere asbest direkte på Miljøcenter Hasselø. Ved aflevering til miljøanlæggene skal asbest-affaldet anmeldes til kommunen, og der skal udfyldes en affaldsdeklaration.