Asbest, eternit, tagplader og isolering skal pakkes ind

Alle former for asbest, eternit, tagplader og isolering skal afleveres i emballage. De nye regler er indført for at forbedre miljøet på genbrugspladserne – til gavn for medarbejdere, kunder og natur.

Asbest er sundhedsfarligt

Asbest er meget sundhedsfarligt. Emballering af asbestaffald skal forhindre, at der spredes asbestholdigt støv til omgivelserne. Det gælder på vej til genbrugspladsen, og når du afleverer dit affald.

Reglerne gælder også for isolering

Disse regler gælder også isolering, da der også er risiko for forekomst af asbestholdigt støv i isolering.

Alt skal pakkes ind

Det er vigtigt, at ALLE asbestmaterialer pakkes ind i tæt, lukket og klar plastemballage. Gerne dobbeltemballeret, fordi asbestpladser nemt kan skære hul i en plastiksæk. Kravet om emballering gælder for hele plader, knuste plader og rester fra tagrensning.

Pak ind før du kører hjemmefra

Asbestaffald pakkes ind hjemmefra. Ikke emballeret asbest vil blive afvist.

Andre regler gælder fortsat

Du må højst aflevere 15 asbestplader pr. gang. Hvis du har større mængder end 15 plader pr. gang, kan du lave en aftale med en vognmand, som har mulighed for at aflevere asbest direkte på Miljøcenter Hasselø. Ved aflevering til miljøanlæggene skal asbest-affaldet anmeldes til kommunen, og der skal udfyldes en affaldsdeklaration.