Affaldssortering, Træ, REFA genbrugsplads

Priser 2024

Priser pr. 1. januar 2024 for erhvervskunder
Alle priser excl. moms. Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.

FraktionDeponiaffald, affald til mellemdepot og oparbejdningNoteREFA Takst
pr. ton
Statsafgift
pr. ton
Takst i alt
pr. ton
401Have/park til grenplads200,000,00200,00
403Store træstød/rødder150,000,00150,00
404Ikke neddelte grene100,000,00100,00
407Mellemlageret forbrændingsegnet (småt brændbart)B625,000,00625,00
411DeponiaffaldD400,00475,00875,00
413Ubehandlet ren jord50,000,0050,00
416Stenfyld/beton – forurenetD70,00475,00545,00
421Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart)D400,00475,00875,00
422Slam, tørstof lavere end 10% (flydende)D400,00475,00875,00
424GadeopfejD400,00475,00875,00
431Store dækD1.070,00475,001.545,00
437Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads)E+F50,000,0050,00
440Forurenet jordD577,00475,001.052,00
443Asbestaffald (tagplader)D+F477,00475,00952,00
448Udendørs-/trykimprægneret træF275,00475,00750,00
449PCB-affald til deponiD477,00475,00952,00
454Mineralsk askeD400,00475,00875,00
458Mineralsk affald (isolering/gips)D400,00475,00875,00
Oprettet 01. december 2023 – Alle beløb er excl. moms

Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.

B: Hvis forbrændingsegnet affald omdirigeres til mellemdeponering, indvejes affaldet på fraktion 407 til kr. 625,00 pr. ton.
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
E: Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads) er jord fra byzone og henlægges, indtil der foreligger et analyseresultat af udtaget jordprøve. Resultatet afgør, om jorden er forurenet eller ej. Der opkræves et analysegebyr på kr. 1.500,00 til udtagning af repræsentative jordprøver. Jorden kan ikke afhentes igen.
F: Modtages kun på Miljøcenter Hasselø.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.