REFA Nykøbing F.

Tilslutningskampagne i eksisterende forsyningsområde

19. december 2022

På grund af energikrisen har Holeby Fjernvarme i lighed med fjernvarmeværker i hele landet oplevet en stigende interesse for fjernvarme.

I den anledning har bestyrelsen i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE undersøgt mulighederne for en udvidelse af forsyningsområdet. Blandt andet muligheden for at etablere en forsyningsledning til Fuglse, hvor flere husstande har vist interesse.

Desværre er konklusionen klar: Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at udvide det eksisterende fjernvarmenet. Det skyldes en kombination af flere forhold: Dels den tekniske tilstand af det eksisterende ledningsnet, dels afstanden til Fuglse og andre nye forsyningsområder – og dels antallet af nye potentielle forbrugere.

Når vi om kort tid laver en tilslutningskampagne i Holeby, omfatter kampagnen kun ejendomme inden for det eksisterende fjernvarmeområde.

Den samlede vurdering af en udvidelse af forsyningsområdet bliver ikke bedre af den inflation, som har ramt store dele af samfundet, herunder fjernvarmebranchen, hvor anlægsudgifterne stiger i takt med den generelle efterspørgsel på fjernvarmerør, mandskab og målere.

Hvis rammer og grundvilkår for udvidelse af forsyningsområdet ændrer sig i en gunstig retning, kan udvidelse af forsyningsområdet genovervejes på et senere tidspunkt.

Tilslutningskampagnen i det eksisterende forsyningsområde lanceres i løbet af januar 2023 og kører frem til 31. maj 2023.

Henrik Pedersen
Formand for Holeby Fjernvarme a.m.b.a.