Gedser Varmeværk

Priser 2024

REFA Gedser Fjernvarme A/S ændrer priserne pr. 1/1 2024

Efter mere end 10 år med uændrede priser stiger prisen på varmen i 2024. Stigende brændselspriser og med de planlagte investeringer, som skal foretages i ledningsnettet og kedel sammenholdt med øgede renteudgifter på grund af udløb af 10 årigt renteloft, er det nødvendigt at hæve prisen i 2024.

Prisstigningen inkl. moms fordeler sig således: kr. 52,50,- pr. MWh på den variable pris samt kr. 5,- pr. m2 på den faste afgift. For et standardhus på 130 m2 og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil det medføre en årlig stigning på kr. 1.600,- svarende til kr. 133,33 om måneden. Standardhuset vil herefter koste kr. 18.812,- mod tidligere kr. 17.212,-.

Priser gældende fra 1. januar 2024enhed kr.u/momsm/moms
Forbrugsbidrag:       
Forbrug pr. MWhkr.510,62638,28
Miljø og svovlbidragpr. MWhkr.12,5015,63
Fast bidrag:
Abonnementpr. årkr.1.027,001.283,75
Miljømålings- og miljøkontrolbidragpr. årkr.135,00168,75
Grundbidrag
0 – 200 m2pr. m2kr.34,0042,50
Over 200 m2pr. m2kr.26,0032,50
Tilslutnings- og stikledningsbidrag 
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledningkr.15.000,0018.750,00
Stikledning pr. løbende meter kr.1.000,001.250,00

Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af den fra bagkant af fortov til indføringen i ejendommen. Der leveres og monteres energimåler af REFA Gedser Fjernvarme.

Gebyrer   
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassomeddelelsekr.100,00(momsfri)
Lukningsgebyrkr.400,00(momsfri)
Genoplukningsgebyrkr.400,00500,00
Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1.160,001.450,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskiftekr.300,00375,00
Ekstra nøgle til udvendig stikskabkr.40,00 50,00 
*) Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes

Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Fastafgiften afregnes efter BBR-oplysningerne

Fastafgiften afregnes efter oplysningerne i BBR-meddelelsen. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk.

Beregning af renter

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag. Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelser for energiforsyning.