Remondis skraldebil

Indsamlingsordning

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen stiller nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt indsamling af 10 fraktioner.

Private virksomheder og offentlige institutioner skal have en aftale om afhentning af affald

Alle virksomheder og offentlige institutioner skal sortere deres affald i 10 affaldstyper og har flere muligheder:

  • En virksomhed kan altid vælge at lave aftale med en godkendt privat aktør til indsamling af restaffald og genanvendeligt affald. Kontakt en godkendt affaldsindsamler ved valg af denne løsning.
  • En virksomhed som har affald i art og mængde som en privat husholdning kan benytte den kommunale indsamlingsordning. Læs mere om standardløsningen nedenfor på denne side.
  • En virksomhed har i begrænset omfang mulighed for at tilkøbe større beholdere og hyppigere tømning – men ikke udover de valgmuligheder, der gælder for private husholdninger med en standardløsning.

Indsamlingsordning omfatter 9 af 10 affaldstyper

Ved brug af den kommunale indsamlingsordning indsamles ud over husholdningslignende restaffald også madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- & drikkekartoner samt farligt affald.
Den 10. affaldstype er tekstilaffald. Tekstilaffald skal afleveres på genbrugspladsen.

Den kommunale ordning kan kun anvendes, hvis virksomhedens affald i art og mængde svarer til en husholdnings behov.

Standardløsning for en virksomhed ser sådan ud:

  • 240 liter to-rumsbeholder til madaffald (lille rum – 96 liter) og restaffald (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 2. uge.
  • 240 liter to-rumsbeholder til glas/metal (lille rum – 96 liter) og papir/småt pap (stort rum – 144 liter). Tømmes hver 5. uge. (Når den nye ordning er fuldt udrullet vil to-rumsbeholderen blive tømt hver 4. uge).
  • 240 liter plastsæk til plast og mad- & drikkekartoner. Afhentes hver 4. uge. (Plastsækken kan også afleveres på genbrugspladserne).
  • Rød miljøkasse til farligt affald. Kassen hentes og ombyttes sammen med plastsækken, når kassen er fyldt og sat frem. (Miljøkassen kan også ombyttes på genbrugspladserne).

Tilkøb af hyppigere tømning eller flere beholdere

Ønskes oftere tømning, en beholder til plast og mad- & drikkekartoner eller flere eller større beholdere til eksempelvis restaffald eller papir/pap, kan du se mere om mulighederne for tilkøb her. Vær opmærksom på, at du ikke kan tilkøbe hyppigere tømning eller større beholdere ud over, hvad der tilbydes private husholdninger.

Opkrævning for tilmelding til kommunal ordning

Du bliver først opkrævet for den nye indsamlingsordning, når de nye beholdere er opsat. Indtil da afregnes din renovation efter de priser, der er gældende for den nuværende ordning.