Varmeværk Horbelev

Priser 2024

Horbelev Fjernvarme ændrer priserne pr. 1/1 2024

Øgede udgifter blandt andet til brændsel, elektricitet og materialer gør, at den variable pris pr. MWh stiger med kr. 45,- inkl. moms i 2024. For standardhuset på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh medfører det en årlig prisstigning på kr. 815,- svarende til kr. 68,- om måneden. Standardhuset vil i 2024 have en samlet varmeudgift på kr. 19.077,- mod tidligere kr. 18.262,-.

Priser gældende fra 1. januar 2024    
FORBRUGSAFGIFT:kr.enhedu/momsm/moms
Varmeforbrugkr.pr. MWh470,55588,19
 
FAST AFGIFTER:
Abonnementkr.pr. år970,411.213,01
Målerlejekr.pr. år191,90239,88
 
Privat / Erhverv  (iflg. BBR)
0 – 100 m2 (pr. m2)kr.pr. m242,5653,20
Over 101 m2 (pr. m2)kr.pr. m244,2055,25
     
Institutioner, herunder Kirken
Faste afgifter – pr. m2kr.pr. m248,1660,20
 
Ejendomme med specialaftale *)
Forbrug pr. MWhkr.pr. MWh573,43716,79
0 – 100 m2kr.pr. m242,5653,20
101 – 250 m2kr.pr. m244,2055,25
251 – 1.500 m2kr.pr. m217,6822,10
Over 1.500 m2kr.pr. m22,362,95
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt – typisk over 250 m². 
 
Ubenyttede ejendomme – BBR areal større end 200 m2 *)
Forbrugkr.pr. MWh882,741.103,43
Abonnementkr.pr. år970,411.213,01
Målerlejekr.pr. år191,90239,88

*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.

Tilslutnings- og stikledningsbidrag 
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledningkr.15.000,0018.750,00
Stikledning pr. løbende meter kr.1.000,001.250,00

Forbrugere betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant af fortov til indføring i ejendommen. Der leveres og monteres energimåler af REFA Horbelev Fjernvarme.

GEBYRER:
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassoskrivelsekr.100,00(momsfri)
Lukningsgebyrkr.400,00(momsfri)
Genoplukningsgebyrkr.400,00500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1160,001450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskiftekr.300,00375,00
Ekstra nøgle til udvendig stikskabkr.40.0050,00
* Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes

Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Fastafgiften afregnes efter BBR-oplysningerne

Fastafgiften afregnes efter oplysningerne i BBR-meddelelsen. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk.

Beregning af renter

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag. Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelser for energiforsyning.