Gør affaldssortering nemt

Invitér den nye indsamlingsordning indenfor i hjemmet og start din affaldssortering i køkkenet, på badeværelset og i gangen.

Affaldssortering i 10 fraktioner kan hurtigt blive uoverskueligt, hvis det skal foregå ude ved affaldsbeholderne. Vi anbefaler derfor, at du indretter dit hjem, så din affaldsløsning er let tilgængelig i hverdagen. Det vil gøre affaldssortering nemmere for dig og for familien.

Gør din affaldssortering let tilgængelig

Indret dit hjem, så din affaldsløsning er let tilgængelig og start affaldssorteringen på badeværelset, i køkkenet, ved skrivebordet og i gangen – ja, alle de steder du laver affald. Det kan virke overvældende, men med små justeringer og billige tiltag, kan affaldssorteringen være både praktisk og dekorativ.

Lær familien om affaldssortering og genanvendelse

Det kan være en god ide, at tale med familien om den nye indsamlingsordning. Det vil sikre en bedre affaldssortering, uanset hvem der går ud til affaldsbeholderen med affaldet. Det kan være svært at forklare og forstå. Heldigvis findes der gode værktøjer og hjemmesider til at hjælpe. Vi anbefaler:

Sorteringsappen Perfect Waste

Appen gør affaldshåndtering og sortering lettere.

Appen tilbyder mange funktioner ud over sortering, som kan være nyttige i din dagligdag. Med appen kan du blandt andet:

  • Modtage beskeder om kommende tømninger
  • Se alle dine tømmedatoer
  • Modtage driftsinformation der vedrører din adresse
  • Scanne dit affald og få vejledning til sortering hjemme og på genbrugspladsen
  • Se åbningstider på genbrugspladserne
  • Læse om affaldets rejse

Alle i husstanden kan tilmelde sig og downloade appen – også lejere. Du kan også registrere flere adresser, hvis du for eksempel er ejer af et sommerhus på Lolland eller Falster.

Download sorteringsappen

  • Perfect Waste til Android her.
  • Perfect Waste til iOS her.

Sådan sorterer du korrekt

På Miljøstyrelsen hjemmeside kan du se “Sådan sorterer du korrekt” og videoer med “Affaldets rejse.

Stil beholderne et godt sted

Tænk over hvor og hvordan dine beholdere er placeret, så det er let og praktisk for alle i familien at komme til dem. Beholdere, der ikke er fyldte, kan være følsomme for blæst og storm og vælte – hvis det er tilfældet, skal de måske flyttes til et sted, hvor der er læ, eller du kan overveje at bygge et læhegn eller renovationsskur. Der findes mange smarte og flotte løsninger i byggecentrene.