Jagten på råstofferne, REFA Academy

Undervisningsmateriale

Tilbage i 2020 vedtog Folketinget, at Danmark skulle til at sortere mere, således flere materialer kunne genanvendes.

Det blev vedtaget, at der skulle sorteres i følgende affaldstyper:

Madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Indsamlingstyperne er de samme, uanset hvor i Danmark man bor, men det har været de enkelte kommuner, der har bestemt, hvilke beholdere man skal bruge, om nogle affaldstyper må blandes m.m.

Lolland og Guldborgsund Kommuner har valgt, at pap og papir gerne må samles i én beholder, det samme gør sig gældende for glas og metal. Plast og mad- & drikkekartoner samles ligeledes i beholder/sæk.

Langt de fleste huse på Lolland og Falster har været på ordningen siden august 2023, og nu kommer sorteringen også til skolerne.

Affald = ressourcer

Skolens affald indeholder nemlig genanvendelige materialer, f.eks. papir, glas, plast, metal og madaffald. De fleste affaldstyper betragtes i dag som ressourcer, som kan bruges igen og igen. På den måde sparer vi på energien og nye ressourcer.

Det er derfor også vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt. Opgaven går i al sin enkelthed ud på, at affaldssortering skal implementeres på jeres skole.

Når man skal til at affaldssortere, kræver det ændringer i adfærd og rutiner hos alle på skolen. Derfor har vi forsøgt at fremstille egnet materiale, så I kan starte sorteringen bedst muligt op.

Materialet er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling – men det kan også mixes, hvis man vælger at lave en emnedag på tværs af årgangene.

Download materialet nedenfor: