Jagten på råstofferne, REFA Academy

Vejledning


Jagten på råstofferne spilles i 1-2 af skolens undervisningslokaler. Eleverne spiller på egen medbragt tablet eller smartphone.

Husk før-test og efter-test
Forud for spildagen afsættes en skoletime, så eleverne kan oprette sig på spillets hjemmeside og udføre førtesten. Ligeledes kan der afsættes tid til at gennemføre eftertesten, når “jagten” er slut.

Hele verden som spilleplade
Spillet rummer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet eller smartphone. Spillepladen er et stort verdenskort, hvor jagten på råstofferne foregår. Eleverne inddeles i hold og konkurrerer med hinanden om at skaffe flest miner og mest viden om de råstoffer, som bruges i en smartphone.

Først skal I logge ind – og så skal I spille spillet
Log in på Jagten på råstofferne her. Her finder du lærervejledning, videoer om opsætning samt optakt til spillet og meget mere.