Billede fra infocenter på REFA Academy

Formidlingstilbud


Vi tilbyder et læringsmiljø uden for skolens og institutionens fysiske rammer, hvor børn og unge oplever en anden form for undervisning. Vi giver børn og unge et indblik i sammenhængen mellem dem og det samfund, de er en del af.

Nærværende og relevant viden om affaldets verden

Vi tilbyder en faglig viden om affaldet og ressourcer: Affaldssortering, genanvendelse, genbrug, energiproduktion, bæredygtighed, affaldshierarkiet, cirkulær økonomi og nedbrydningstider. Vi lægger vægt på at gøre undervisningen nærværende og relevant.

Læringsmål der rimer på naturfaglige fag og samfundsfag

Læringsmålene for vores formidling lægger sig op af formålene i de naturfaglige fag. Det gælder fra læringstemaerne i daginstitutionerne til fagformålene i skolens ældste klasser. I udskolingen gælder det også læringsmålene for samfundsfag.

For de yngste børn

For de yngste elever skal fortællingen danne rammen for formidling af begreber som genanvendelse, genbrug og energiproduktion. Via fortællingen bliver begreberne konkrete og jordnære.

For de lidt større børn og unge

For de lidt større børn og unge er refleksion om verden i centrum. Det gælder både den nære og den fjerne verden med fokus på eget ansvar og handlemuligheder. Eleverne får mulighed for at undersøge, lave teser, analysere og konkludere på den måde, affald håndteres på, og hvordan vi kommer i mål med en bæredygtig fremtid.

VELKOMMEN HOS REFA ACADEMY!