Praktisk information

Max. 30 deltagere pr. besøg

Der er plads til 30 deltagere inklusive lærere eller pædagoger. Der skal minimum være to voksne med. Det gælder alle besøg. Der kan i særlige tilfælde arrangeres besøg for større grupper efter forudgående aftale med formidleren.

Faste besøgstider

Besøg på genbrugspladserne og affaldskraftvarmeværket foregår mandag til torsdag mellem 9.00 og 14.00, fredage mellem 9.00 og 12.00.