Billede fra infocenter på REFA Academy

Ungdomsuddannelser


Tilbuddet til ungdomsuddannelserne handler om bæredygtighed, miljø, affald og energiproduktion.

På sporet af egne CO2 aftryk

Besøget rummer både oplæg, rundvisning på affaldskraftvarmeværket og aktiviteter i REFA Academys formidlingslokale. Eleverne får indblik i affaldets verden, affaldshierakiet, nedbrydningstider, cirkulær økonomi, affaldssortering, og hvordan vi på REFA producerer affaldsenergi. De unge skal tage stilling til eget CO2 aftryk og give et bud på, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud.