Billede fra skolebesøg på REFA Academy

Til lærere og pædagoger


REFA Academy byder jer og jeres elever inden for i affaldets verden. Elevernes og jeres aktive deltagelse er af afgørende betydning for formidlingen af affald, energiproduktion og bæredygtighed.

Lærere og pædagoger deltager aktivt i besøget

REFA forventer, at I er med hele vejen og bidrager til elevernes læringsproces. Det er afgørende for besøget, at I understøtter jeres elever pædagogisk og deltager aktivt. Formidleren sætter rammerne og guider eleverne gennem forløbet.

Fokus på sikkerhed og adfærd

REFA er en arbejdsplads, hvor sikkerheden tages alvorligt, så ulykker undgås. Derfor er det vigtigt, at alle lytter til formidlerens anvisninger vedrørende adfærd uden for og inde på affaldskraftvarmeværket. Lærere og pædagoger bedes understøtte sikkerhedsreglerne og god adfærd.