Billede fra infocenter på REFA Academy

8.-10. klasse

Bæredygtighed i dannelsesrygsækken

Tilbuddet til 8.-10. klasse, herunder også dannelsesrygsækken, handler om bæredygtighed, miljø, affald og energiproduktion.

På sporet af egne CO2 aftryk

Besøget rummer både oplæg, rundvisning på affaldskraftvarmeværket og aktiviteter i REFA Academys formidlingslokale. Eleverne får indblik i affaldets verden, affaldshierakiet, nedbrydningstider, cirkulær økonomi, affaldssortering, og hvordan vi på REFA producerer affaldsenergi. De unge skal tage stilling til eget CO2 aftryk og give et bud på, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud.

Spillet kan bookes uden formidler

Det er muligt at booke spillet Jagten på råstofferne inden en eventuel rundvisning på affalds-kraftvarmeværket på Energivej i Nykøbing Falster. Spillet kan hentes og afleveres i Nykøbing eller Nakskov. Spillet kan bookes her.