REFA Nykøbing F.

Partnerskaber

REFA indgår gerne i partnerskaber, der fokuserer på eller fremmer bæredygtighed, affaldsminimering, cirkulær økonomi eller vidensdeling. Nedenfor præsenteres nogle af de partnerskaber, som REFA har indgået. Har du en aktivitet eller et projekt, der matcher ovenstående kriterier, er du velkommen til at kontakte REFA på kommunikation@refa.dk.

Madens Folkemøde – Den Cirkulære Scene

Efter flere år med en REFA-stand på Madens Folkemøde indgik REFA i 2023 en partneraftale med Madens Folkemøde. Aftalen indebærer et samarbejde, hvor der sættes fokus på aktuelle emner og sammenhænge mellem fødevarer, madkultur, affald og ressourcer. REFA og Madens Folkemøde udarbejder i fællesskab et program til Den Cirkulære Scene med samtaler, debatter og aktiviteter, der belyser mødet mellem vores madkultur, forbrugsvaner og recirkulering af ressourcer fra vores køkkener og skraldespande.

Partnerskabet inkluderer også, at Madens Folkemøde i 2025 skal minimere affald og kunne recirkulere og genanvende 100 % af det affald, som produceres under arrangementet. REFA bidrager med sparring, erfaringsudveksling og målinger.

Grøn Bazar – Giv brugt sportstøj og -sko en ny chance

Jyske Bank tog initiativ til Grøn Bazar, en tøjindsamling og en tøjbazar med brugt sportstøj til glæde for unge sportsudøvere. Dette cirkulære tiltag stemmer overens med REFAs mål om at fremme direkte genbrug. At sportstøj bruges endnu engang inden det sendes til genanvendelse, giver god mening. REFA bidrog med opsamlingsmateriel på egne genbrugspladser og til 10 lokale sportsklubber.

Kugledynehjælpen – Indsamling af kugler til gavn for børn og unge

REFA hjælper Kugledynehjælpen med at indsamle kugler fra tomme roll-on deodoranter. Kugledynehjælpen er en non-profit organisation, der hjælper udfordrede børn og unge ved at donere kugledyner til dem. Organisationens frivillige udvinder og vasker plastkuglerne fra roll-ons og syr dem ind i bomuldsstof for at skabe kugledyner.

REFA indsamler roll-ons/kugler i de røde miljøkasser til farligt affald, som indsamles ved husene og i beholdere ved farligt affaldscontaineren på alle REFAs 14 genbrugspladser. Dette projekt er et skridt mod meningsfuldt genbrug af plastkugler fra tomme roll-on deodoranter og en mulighed for at hjælpe børn og unge.

Vidensdeling – et samarbejde med bibliotekerne i Guldborgsund og Lolland kommuner

I 2023 benyttede REFA bibliotekerne i de to kommuner til at formidle information om de nye affaldsordninger og sorteringsappen Perfect Waste. Vi erfarede, at bibliotekerne er et godt sted til at formidle information og komme i kontakt med bestemte målgrupper. Bibliotekerne gav også positiv feedback om tiltaget, hvilket har ført til yderligere samarbejde. Hen over året udstilles affaldsordningen for farligt affald på alle bibliotekerne, og til efteråret kommer en udstilling på hovedbiblioteket i Guldborgsund, der sætter fokus på adfærd, forbrug og affald.