REFA Brugerpanel

Brugerpanel

REFA har et brugerpanel, som du kan blive en del af, hvis du har tid og lyst. Brugerpanelet har virket siden 2019. Panelet giver os modspil, inspiration og feedback på vores arbejde med ressourcer, energi, forsyning og affaldshåndtering på Lolland-Falster.

REFA Brugerpanel 2024 består af følgende personer:

Guldborgsund Kommune:Lolland Kommune:
Dorthe Sonnesen ThestrupBodil Waagensen
Heidi Therese JørgensenClaus Jakobsen
Henrik Munck HansenKenneth Brønø
Lizzi NielsenPernille Smed Rasmussen
Simon Holländer

Panelet har fokus på den information og de løsninger, vi udvikler og tilbyder borgerne.

Ny periode begynder 1. januar 2025

Januar 2025 begynder en ny periode, hvor vi skal bruge deltagere fra både Lolland og Guldborgsund kommune. Tilmelding til deltagelse i REFAs 6. brugerpanel er 1. december 2024.

Deltagerne i det nye brugerpanel bliver udpeget i løbet af december 2024. Alle, der har meldt sig som mulige deltagere, får en tilbagemelding inden udgangen af året.

Vil du være med?

Som deltager forpligter du dig kun for et år ad gangen med mulighed for forlængelse i op til to år. Du kan højst deltage i panelet i tre år i alt. Derefter skal nye kræfter have chancen for at deltage.

Brugerpanelet arbejder som udgangspunkt elektronisk.

Udvælgelse af deltagere

Vi sammensætter panelet ud fra et ønske om at sammensætte det bredest mulige panel med ni frivillige fra alle hjørne af Lolland-Falster og med forskellige tilgange og behov i forhold til REFAs tilbud til brugerne. For at få et så godt grundlag for udvælgelsen og sammensætningen. Derfor beder vi dig svare på et spørgeskema, som skal gøre os lidt klogere på din hverdag og dit forhold til affald, genbrug og ressourcer.

Hvis ikke du bliver udvalgt til at deltage i REFAs brugerpanel i første omgang, så fortvivl ikke: Du har altid mulighed for at søge igen.

Betingelser for deltagelse

Der er ganske få betingelser for at deltage i brugerpanelet:

 • Du skal være fyldt 18 år. 
 • Du har adresse i enten Lolland eller Guldborgsund Kommune. 
 • Du har en gyldig mailadresse. 
 • Du har adgang til en PC med netforbindelse. 
 • Du har et rimeligt godt forhold til IT og kan begå dig med hjælp. 
 • Nuværende og tidligere medarbejdere på REFA må ikke deltage i panelet. Det samme gælder for nuværende medarbejderes nærmeste familie (børn og forældre) og relationer der kan sidestilles.

Din profil

Vi har brug for dig som paneldeltager, hvis du:

 • Har lyst til at være frivillig i minimum et år.
 • Har mulighed for at afsætte mellem 15-25 timer årligt til eksempelvis at deltage i møder og interviews, svare på spørgsmål, se en film eller forholde dig til andet, som vi gerne vil have input til.
 • Er åben over for at prøve noget nyt og møde nye mennesker, som ikke nødvendigvis er magen til dig eller har samme meninger.
 • Har lyst til at være aktiv i et lokalt netværk.
 • Forstår at REFA ikke altid kan gøre, hvad panelet synes er smart – men at vi lytter til det, der bliver sagt.

Sådan tilmelder du dig

Har du lyst til at være med, så tryk på knappen herunder og svar på spørgsmålene i spørgeskemaet.
Det er vigtigt for udvælgelsen, at du svarer på samtlige spørgsmål. Det tager cirka fem minutter. Din besvarelse bliver naturligvis behandlet fortroligt,

Tryk “Afslut – send tilmelding”, når du er færdig.
Du får besked på e-mail inden udgangen af 2024.

Brugerpanel – Formular

Vælg den kategori du synes beskriver forholdet bedst. Husk at du ikke må være i nær familie med personen (børn og forældre), hvis du ønsker at deltage i panelet.

Vi har begrænset svarmulighederne til de mest almindelige.

Hvis du er under uddannelse, skal du svare med din nuværende uddannelse.

Vælg det udsagn der beskriver din holdning bedst.

Vælg kun et udsagn.

Vi skifter årligt en deltager eller to ud i brugerpanelet, så vi hele tiden får nye input at arbejde med. Det er den/de længst siddende, der skiftes ud. Bemærk: Du forpligter dig kun for 1 år ad gangen, selvom du svarer noget andet her.

Hvis JA – gemmer vi dine oplysninger indtil næste års panel er udpeget. Vi opbevarer dem sikkert og bruger dem ikke til andre formål eller i andre sammenhænge. Hvis NEJ – sletter vi dine oplysninger når paneldeltagerne er udvalgt.