Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Lovgivning

Energistyrelsen har lavet en national regulativdatabase – NSTAR – som indeholder alle de kommunale affaldsregulativer, dvs. de kommunale regler for affaldshåndtering. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

National database for affaldsregulativer – NSTAR 

Affaldsregulativer for husholdninger

  • Find affaldsregulativ for husholdninger i Guldborgsund Kommune via Energistyrelsen her.
  • Find affaldsregulativ for husholdninger i Lolland Kommune via Energistyrelsen her.

Affaldsregulativer for virksomheder

  • Find affaldsregulativ for virksomheder i Guldborgsund Kommune via energistyrelsen her.
  • Find affaldsregulativ for virksomheder i Lolland Kommune via energistyrelsen her.

Affaldsbekendtgørelsen

Læs hele Affaldsbekendtgørelsen på Retsinformation.