Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Politikker

REFA arbejder efter en samling politikker og retningslinjer, som med afsæt i vores værdier og samfundsopgave sætter de overordnede rammer for virksomhedens arbejds- og personaleforhold.

REFA har politikker for:

 • Samfundsmæssig ansvarlighed (CSR-politik)
 • Miljø- og arbejdsmiljø (SAM-politik, Sikkerhed, Arbejdsmiljø, Miljø)
 • Indkøbspolitik – Indkøb og Udbud
 • Journaliseringspolitik
 • Adfærdskodeks
 • Whistleblowerpolitik – se statistik for indberetninger

Sundhed og trivsel

I klar forlængelse af vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik har vi politikker om sundhed og trivsel:

 • Sundheds- og trivselspolitik
 • Rygepolitik
 • Alkoholpolitik
 • Mobbepolitik
 • Sygefraværspolitik

Persondata og it-sikkerhed

Tryghed og ordentlighed går hånd i hånd når det gælder GDPR, persondatapolitik og it-sikkerhed. Vi har selvstændige politikker på disse områder:

 • Persondatabeskyttelsespolitik
 • Behandling af personoplysninger om medarbejdere i REFA
 • IT-sikkerhedspolitik
 • Retningslinjer for sikker anvendelse af internet og mails på REFAs netværk

Kommunikation

 • Kommunikationspolitik
 • Social Media – strategi og politik (SoMe)

Medarbejdernes pligter og rettigheder

 • Medarbejderudviklingssamtale (MUS)
 • Politik for individuel kompetenceudvikling
 • Procedurer for indgåelse af lønaftaler
 • REFAs overordnede politik
 • Seniorpolitik