FNs Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål, som frem mod 2030 sætter kursen for en mere bæredygtig udvikling for liv og mennesker på vores planet. 

REFA arbejder intenst med FN’s verdensmål. Vi har især har fokus på verdensmålene 34, 5, 6, 7, 8, 91112 , 13 og 17. Her på siden kan du blive klogere på vores overordnede strategiske mål i 2023.

REFAs overordnede mål

REFA understøtter den cirkulære økonomi ved at sikre, at vi passer på vores ressourcer. Vi har fokus på sortering af affaldet til en kvalitet, som kan genanvendes og skabe den størst mulige værdi med det mindst mulige miljøaftryk.

REFA er en miljø- og ressourcevirksomhed. Vi har fokus på bæredygtighed, genanvendelse, ressource-optimering og klima. Samtidig er vi en økonomisk veldrevet virksomhed, hvor miljømæssig og økonomisk ansvarlighed er gennemgående for vores aktiviteter. REFA er ejet af fællesskabet. Vi er ikke sat i verden for at tjene penge men for at få det bedste ud af de midler, som fællesskabet betror os. Vi har en vigtig opgave i at forvalte fællesskabets ressourcer bedst muligt og synliggøre økonomiske prioriteringer – herunder også eventuelle konsekvenser for vores kunder, brugere, samarbejdspartnere og ejerkommuner.

I samarbejde med andre organisationer får vi bred indsigt i fælles indsatsområder til gavn for vores ejere og kunder. Både når vi mødes med brugerpanelet, private virksomheder eller rundt om bestyrelsesbordet i et af de selskaber, som vi ejer sammen med andre offentligt ejede selskaber.

Inddragelse af interessenter skal være en naturlig del af REFAs arbejdsmetoder. Vi skal være tæt på vores brugere og tilpasse os brugernes hverdag. Vi skal være tilgængelige, transparente og kundevenlige. Det gælder åbningstider og servicetilbud i kundecenter, på genbrugspladser, på værker, miljøcentre og alle andre aktiviteter.

Det er helt naturligt at tage samfundsmæssigt ansvar, og som en virksomhed ejet af borgerne på Lolland-Falster har vi også et socialt ansvar. Det kommer til syne i vores arbejdsmiljø, ansættelser, uddannelse og socialøkonomiske initiativer.

REFA giver vores engagerede medarbejdere de bedste muligheder for et sundt og udviklende arbejdsliv med arbejdsglæde, ligesom vi arbejder målbevidst med at give bedre forudsætninger for det omliggende samfund.

Ressourcestrategien 2013

I Ressourcestrategien fra 2013 har Danmark en national målsætning om, at 50 procent af husholdningsaffaldet, inden for syv såkaldte fokusfraktioner (metal, glas, papir, pap, plast, træ og madaffald) senest i 2022 skal genanvendes. ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” skærper disse krav fra 2023.

EU-medlemsstaterne har vedtaget den ambitiøse Circular Economy Package med dertilhørende rammedirektiver. Her er der blandt andet sat mål for medlemslandene om 65 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035 og 70 procent genanvendelse af al emballage i 2030. Dertil kommer en række konkrete initiativer til at fremme cirkulære forretningsmodeller og forebygge affald gennem bæredygtig produktudvikling.

Plast fylder meget både lokalt, nationalt og internationalt. Regeringen har udarbejdet plasthandlingsplanen ”Plastik uden spild”, som sætter kursen for arbejdet med plast. Den fælles mission i Danmark er at bruge plast med omtanke og genanvende det igen og igen til nye produkter samtidig med, at der bidrages til at finde nye løsninger.