Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Miljø, sikkerhed og adfærd

International standard

REFA har bogstaveligt talt papir på, at virksomhedens miljøindsats foregår efter de bedste internationale standarder. Certifikatet er er udstedt af Force Certification. Certificeringen bygger på kritisk gennemgang af REFAs håndtering af de mange miljømæssige udfordringer, der knytter sig til driften af et moderne affalds- og energiselskab. Den kritiske revision foretages en gang om året af uvildige, eksterne kontrollanter.

ISO 14001 (Miljøledelse)
REFA er certificeret i henhold til ISO 14001 (Miljøledelse) på affaldskraftvarmeværket, Miljøcenter Hasselø, Miljøcenter Gerringe og på genbrugspladserne. Det er et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste internationale standarder, når det gælder miljøledelse.

Sikkerhed på arbejdspladsen

REFA har stor opmærksomhed rettet mod miljø og arbejdsmiljø. Det gælder ikke kun REFAs egne medarbejdere, men alle der færdes og arbejder på vores anlæg.

Til to af vores anlæg, Affaldskraftvarmeværket i Nykøbing F. og Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, er der udarbejdet en skriftlig instruks til orientering for alle eksterne håndværkere. Ret henvendelse til REFA administration for udlevering af disse.

Adfærdskodeks

REFA har opstillet retningslinjer for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver. Der er også opstillet retningslinjer for godkendelsesprocedurer samt krav til dokumentation ved afholdelse af udgifter.

Retningslinjerne fungerer som et værktøj i dagligdagen for REFAs medarbejdere og ledelse. Retningslinjerne kan udleveres ved henvendelse til REFAs personaleafdeling.