Storskrald

Indsamling af møbler, andet indbo, jern, metal, hvidevarer, pap, emballager, tøj, sko og bundtet grenaffald.

Du kan få hentet storskrald fire gange om året. Se nederst på siden i oversigten, hvilke uger, der kan afhentes storskrald fra din bolig.

Du kan få hentet fem enheder pr. gang. Affaldet skal være sorteret i affaldstyper og været bundet eller i klare poser. Eksempelvis elektronik for sig og pap for sig.

En enhed må maksimalt veje 30 kg og måle 1 x 1 x 1 meter. Møbler, andet indbo og hvidevarer må dog veje op til 45 kg og måle op til 2 meter.

Afhentning af storskrald foregår tirsdag.

Det kan du få hentet

 • Møbler og andet indbo
 • Jern og metal, herunder hvidevarer*
 • Større emballager eksempelvis pap
 • Tøj og fodtøj
 • Bundtede grene (1 meters længde)

*Køle- og fryseskabe skal være tømt for indhold og rengjort.

Det kan du ikke få hentet

Skal afleveres på genbrugspladsen:

 • Flasker og glas
 • Bygningsaffald, herunder sanitet
 • Bildele, herunder batterier
 • Have- og grenaffald i sække**
 • Maling og kemikalier

**) dog undtaget bundtede grene.

Tilmeld storskrald

Ønsker du at gøre brug af storskraldsordningen skal du tilmelde dig afhentning på REFA Selvbetjening senest 1 uge før afhentningsdatoen.

Når du tilmelder dig, skal du oplyse:

 • antal enheder (maksimalt fem enheder)
 • hvad det er, du gerne vil have afhentet.

Skraldet skal stilles ud til afhentning ved vej/skel senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Hvis dit storskrald er meget beskidt, støvet, fugtigt eller har mug på, skal du pakke det ind i klare sække, af hensyn til skraldemændenes sikkerhed. Du må ikke stille affaldet i papkasser eller farvede poser.

Afhentning af storskrald foregår tirsdag i nedenstående uger: