Dagrenovationsmedarbejder og skraldebil

Ordningerne

Læs mere om de 10 affaldstyper ved at trykke på affaldstyperne i menuen.

Den 16. juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor sætter en række nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt: husstandsindsamling af 10 affaldstyper.

Det betyder, at alle borgere i Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune skal affaldssortere deres madaffald, restaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald i separate affaldsbeholdere. 

Indsamlingsordningens formål er, at sikre bæredygtig affaldssortering for at optimere genanvendelsen af vores fælles ressourcer. Den nye indsamlingsordning er derfor til fordel for dig, for fællesskabet og for klimaet. 

Oversigt over affaldsløsningerne