Tømningsnotifikaton

Få besked om hvornår vi kommer og henter dit affald

Vi tilbyder to forskellige muligheder; Appen Perfect Waste og e-mailservice:

  1. Vi anbefaler vores kunder at downloade og bruge sorteringsappen Perfect Waste, da den sender notifikation om den kommende tømning. Det er også muligt at se fremtidige tømninger.
  2. Du kan tilmelde dig e-mail notifikationsservice i vores Selvbetjening. Det er også her man kan afmelde servicen.

Adviseringen om tømning af beholderne er en service som udbydes af en af REFAs samarbejdspartnere. Vær opmærksom på at en tilmelding er ment som en reminder, men at der ved datanedbrud eller lignende kan være situationer hvor der ikke udsendes en notifikation, selvom en kunde er tilmeldt ordningen.

At kunder har anmodet om at få advisering om tømning fritager ikke kunden for ansvaret med at sørge for, at renovationsfolkene kan tilgå beholderne uhindret på tømningsdagen.