Plast / mad- & drikkekartoner

Hvad er plast og mad- & drikkekartoner?

At sortere dit plast og mad- & drikkekartoner går hurtigt og nemt, så snart du har fundet ud af, hvilke genstande der skal i plastiksækken/beholderen. Denne liste indeholder eksempler på det, der gerne må komme i den sæk/beholder, som er markeret med PLAST og MAD- & DRIKKEKARTONER.

  • Plastemballage
  • Bestik, dunke og ting af plast
  • Plastfolie, plastikposer og bobleplast
  • Kartoner fra mad- & drikkevarer, f.eks. mælke- og juicekartoner

Du kan læse mere om affaldsfraktionerne og hvordan du sorterer affaldet korrekt via vores sorteringsvejledning som findes her.

Indsamling af plast og mad- & drikkekartoner

Enfamilieboliger/sommerhuse:
Til indsamling af plast og mad- & drikkekartoner udleverer REFA 240 liter plastsække fremstilles af 100% genbrugt LDPE – Low Density Polyethylene. Plast, mad- & drikkekartoner indsamles i den samme sæk. Sækken skal lukkes med en snor eller en knude inden afhentning, så den er nem at håndtere.
Løber du tør for sække må du gerne benytte en almindelig klar plastiksæk.
Du får en ny rulle sække næste år.

Sækken til plast og mad- & drikkekartoner afhentes hver 4. uge.

Tilvælg en beholder til plast og mad- & drikkekartoner:
Ønsker du at tilvælge en beholder til plast og mad- & drikkekartoner til 300 kr. årligt kan du bestille den ved at kontakte REFA Kundecenter.

Etageejendomme:
Plast og mad- & drikkekartoner lægges i den udendørs affaldsbeholder. På beholderen til plast/mad- & drikkekartoner vil du kunne se det overstående piktogram.

Producentansvar på emballager og engangsplastik
I 2025 vil regeringen indføre et udvidet producentansvar på emballager og engangsplast. Det betyder, at alle virksomheder, der sælger produkter i emballage, får ansvaret for, at emballagen genbruges – eller at emballageaffaldet indsamles, sorteres og genanvendes. Producentansvaret vil forhåbentlig betyde, at vi kommer til at se mindre emballage og færre sammensatte emballager (emballager af forskellige typer plast). Endnu ved ingen, hvordan et producentansvar vil påvirke mængden af emballage, og hvordan indsamlingen af brugt emballage til genanvendelse kommer til at foregå. Det er den primære årsag til, at det er besluttet at indsamle plast, mad- & drikkekartoner i sække er for at undgå unødige omkostninger for borgerne, da ingen kender konsekvensen af det kommende producentansvar fra 2025.

Genanvendelse af plast og mad- & drikkekartoner

Genanvendelse af plast
Når skraldebilen kommer og henter plast, køres det til et sorteringsanlæg. På sorteringsanlægget bliver plasten sorteret efter type, hvorefter den hakkes i mindre stykker og vasket. De sorterede og rengjorte plaststykker er nu klar til at blive solgt til fabrikker, som kan smelte det om til nye produkter.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, hvordan processen ser ud, men flere steder sorterer de plasten efter massefylde i store vandkar. Nogle plasttyper synker, mens andre flyder. På nogle anlæg sidder der en scanner, som kan aflæse hvilken slags plast, der er tale om. Ved hjælp af luftkanoner skydes plaststykkerne ud i containere til de forskellige typer plast. 

Genanvendelse af mad- & drikkekartoner
For at kunne genanvende materialerne i kartonerne skal lagene skilles ad. Det gøres i en stor vaskemaskine, der opløser papfibrene. Desuden skilles plast- og metallagene fra pappet og fra hinanden.

De opløste papfibre presses til en sammenhængende flad masse, der herefter presses sammen i fire lag, som til sidst tørres og formes til store ruller.

Pappet på rullerne kan nu skæres i mindre stykker alt efter kundernes ønsker og behov, og pappet er desuden klar til at blive imprægneret eller få trykt flotte nye print på og kan igen anvendes til indpakning.