Farligt affald

Hver er farligt affald?

At sortere dit farligt affald går hurtigt og nemt, så snart du har fundet ud af, hvilke genstande der skal i den røde miljøkasse. Denne liste indeholder eksempler på det, der gerne må komme i kassen, som er markeret med FARLIGT AFFALD.

 • Maling og malingbøtter
 • Opløsningsmidler og kemikalier
 • Skrappe rengøringsmidler
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør
 • Batterier
 • Kosmetik herunder neglelak
 • Alle former for spraydåser

Du kan læse mere om affaldsfraktionerne og hvordan du sorterer affaldet korrekt via vores sorteringsvejledning som findes her.

Indsamling af farligt affald

Enfamilieboliger:
Farligt affald skal sorteres og indleveres via den udleverede røde miljøkasse.

Følg disse retningslinjer, når du bruger miljøkassen:

 • Miljøkassen med farligt affald må højest veje 4 kg – inklusive kasse.
 • Affaldet skal helst være i original emballage.
 • Hvis affaldet ikke har original emballage, skal du sætte et mærkat på, som tydeligt fortæller, hvilken type affald der er tale om.
 • Læg brugte batterier i en gennemsigtig pose – husk at slå knude på posen.
 • Skru låget fast på flasker, dunke og bøtter, og stil dem op i kassen.
 • Låget på miljøkassen skal være helt lukket, når du stiller kassen ud til afhentning

Farligt affald afhentes efter behov. Vær opmærksom på, at miljøkassen skal være fyldt ved afhentning, men må dog maximalt veje 4 kg. Når miljøkassen er fyldt stilles den ud sammen med til sækken/beholderen til plast og mad- & drikkekartoner. Når skraldebilen kommer og henter plast og mad- & drikkekartoner tager de den røde miljøkasse med, og der sættes en tom.

Du er naturligvis fortsat velkommen til at indlevere farligt affald på genbrugspladsen.

Etageejendomme:
Farligt affald afhentes efter individuel aftale med din ejerforening eller dit boligselskab.

Særligt for etageejendomme med fælles affaldsløsning:
Det er etageejendommes ejerforening eller boligselskab som sætter retningslinjerne for indsamling af farlig affald ved en fælles affaldsløsning. REFA laver individuelle aftaler med ejerforeninger og boligselskaberne, hvordan de håndterer farligt affald. Hvis du er i tvivl om hvor du skal indlevere dit farlige affald, bedes du rette henvendelse til din ejerforening eller dit boligselskab.

Du er naturligvis fortsat velkommen til at indlevere farligt affald på genbrugspladsen.

Sommerhuse:
Sommerhusejere skal indlevere farligt affald på genbrugspladsen.

Hvad med brugte batterier?

Når du har fået udleveret den røde miljøkasse til farligt affald overgår batteriindsamlingen som en del af det øvrige farlige affald, hvorfor ordningen med at indlevere batterier på låget af skraldespanden ophører.

Genanvendelse af farlige affald

Det farlige affald fragtes efter indsamling til forskellige behandlingsanlæg i ind- og udland. Her brændes dele af det farlige affald, hvor forbrændingsovnene kan opnå meget høje temperaturer og dermed uskadeliggøres giftstofferne i affaldet. Energien, som udledes ved forbrænding af farligt affald, genanvendes til produktion af fjernvarme og elektricitet.

Det farlige affald, som ikke kun er genanvendeligt ved afbrænding, genanvendes via kemisk behandling. Dette er f.eks. gældende for spildolie, som kan genanvendes til produktion af ny olie eller brændstof.

Det resterende farlige affald, som ikke kan afbrændes eller genanvendes ved kemisk behandling, deponeres i Gerrige eller Hasselø, hvor det farlige affald ikke udgør en trussel mod grundvandet og miljøet som helhed.