Skraldespand i indkørsel

Tilkørsel og adgang til din affaldsbeholder

I både Lolland kommune og i Guldborgsund kommune er der vedtaget regulativer for husholdningsaffald, som REFA arbejder efter.

Reglerne skal blandt andet sikre din skraldemands arbejdsforhold. Hvis reglerne ikke overholdes, kan du risikere at din affaldsbeholder ikke bliver tømt.

Skraldemanden hænger en besked på din affaldsbeholder, hvis han må opgive at tømme din beholder, eksempelvis på grund af udhængende grene over kørevejen eller hvis beholderen er overfyldt. Det gør han dog ikke, hvis vejrforhold som eksempelvis sne og manglende rydning af fortov eller vej forhindrer skraldemanden i at komme frem til beholderen.

I tilfælde hvor tilkørselsvejen eller adgangsvejen ikke overholder kravene i regulativet, og skraldemanden har opgivet at tømme din beholder eller har bemærkninger i forhold til tømningen, vil en REFA repræsentant besigtige forholdene eventuelt sammen med vognmanden. Herefter vil du blive kontaktet af REFA.

Har du modtaget en besked fra din skraldemand eller REFA vedrørende adgangsforhold, er du altid velkommen til at kontakte REFA Kundeservice for yderligere vejledning.

Affaldsbeholderen

I regulativerne kan du se reglerne for adgang til din affaldsbeholder:

 • Din affaldsbeholder må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 • Din affaldsbeholder skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for skraldemanden.
 • Adgangsvejen skal være med fast underlag (fliser eller asfalt).
 • Der skal være mindst 25 cm afstand til andre affaldsbeholdere, træer, huse og lignende.
 • Håndtaget på din affaldsbeholder skal vende ud mod skraldemandens adgangsvej, så han let kan få fat i det.
 • Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.
 • Hunde og andre kæledyr må ikke genere skraldemanden.

Tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til renovationsbilens holdeplads.

Regler for tilkørselsvejen:

 • Tilkørselsvejen skal være mindst 2,90 meter bred.
 • Frihøjde under grenene skal være mindst 4,50 meter.
 • Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en vendemulighed for renovationsbilen.

Hvis tilkørselsvejen ikke følger reglerne herover, så betragtes vejen som en adgangsvej, hvor andre regler er gældende.

Adgangsvejen

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til din affaldsbeholder.

Regler om adgangsvejen:

 • Adgangsvejen må højst være 25 meter lang.
 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag (fliser eller asfalt).
 • Adgangsvejen skal være bred nok til, at skraldemanden kan køre frit med din affaldsbeholder.
 • Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.
 • Døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Der skal være godt lys i den mørke tid.
 • Der må ikke være noget der blokerer vejen.
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og saltet, hvis det vurderes nødvendigt.