Restaffald

Hvad er restaffald?

Vi bliver hele tiden bedre og bedre til at genanvende vores affald. Vi har fundet nye og bedre metoder til at bruge vores affald på. Vi er f.eks. begyndt at genanvende mange typer plast, som vi tidligere smed i restaffaldet til energiudnyttelse.

Det betyder at mængden af restaffald bliver reduceret, måske helt op til 70 procent, når vi begynder at frasortere madaffald, plast og mad- & drikkekartoner fra vores restaffald.

Hvis du ikke kan rengøre affaldet, skal det sorteres som restaffald. Det kan f.eks. være  pizzabakker, som ofte er fyldt med rester af ost og tomatsauce, og derfor ikke kan genanvendes. 

Denne liste indeholder eksempler på det, der gerne må komme i den beholder, som er markeret med RESTAFFALD.

  • Snavset, fedtet og vådt papir
  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Cigaretskodder

Du kan læse mere om affaldsfraktionerne og hvordan du sorterer affaldet korrekt via vores sorteringsvejledning som findes her.

Indsamling af restaffald

Enfamilieboliger/sommerhuse:
Restaffald skal altid være i poser når det lægges i den udendørs affaldsbeholder til restaffald. Beholderen rummer 240 liter og er inddelt med en skillevæg, så beholderen deles i to rum, hvor 60% (144 liter) er til restaffald. Du må gerne benytte en sæk i rummet til restaffald, så beholderen kan holde sig ren.

Restaffald tømmes hver 2. uge. Det er muligt at tilkøbe uge tømning eller yderligere kapacitet, dvs. flere beholdere. Se priser her.

Du kan bestille flere beholdere på REFA Selvbetjening eller kontakte REFA Kundecenter.

Etageejendomme:
Restaffald skal altid være i poser når det lægges i den udendørs affaldsbeholder til restaffald. På beholderen til restaffald vil du kunne se det overstående piktogram.

Genanvendelse af restaffald

I Danmark brænder vi vores restaffald i nogle meget store og avancerede ovne, som vi kalder for affaldsenergianlæg.

På disse affaldsenergianlæg bliver restaffaldet blandet med andre typer affald, der også skal brændes. Det kan f.eks. være udslidte polstrede møbler.

Når vi brænder affaldet, bliver der meget varmt inde i ovnene, og varmen overføres til kedelrørene på indersiden af ovnene. Det varme vand bruger vi til produktion af el og fjernvarme. Det kalder man at energiudnytte.

I Danmark brænder vi hvert år over tre mio. tons restaffald.