Affaldsindsamling

Indsamling af affald

REFA står for indsamling af dagrenovation, papir, glas, metal og batterier på Lolland-Falster og øerne.

  • Der indsamles dagrenovation på hverdage mellem kl. 05.00 – 18.00.
  • Der indsamles papir, glas og metal på hverdage mellem kl. 06.00 – 18.00.
  • Der indsamles batterier i forbindelse med tømning af beholdere til dagrenovation og genbrug
  • Der indsamles storskrald fire gange om året ved tilmelding på Selvbetjening

Alle private husstande, flerfamiliehuse og boligselskaber samt sommerhuse i Guldborgsund kommune og Lolland kommune skal ifølge Regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt renovationsordningen.

Husstande i ejet hus eller sommerhus kan selv vælge størrelse på deres affaldsbeholder samt hvor ofte beholderen skal tømmes. Valgmulighederne fremgår af gebyrbladet.

Hvis du bor til leje er det kun udlejer, der kan ændre beholderstørrelse eller tømningsfrekvens.