Generalforsamling 2023

Holeby Fjernvarme A.M.B.A. indkalder til ordinær generalforsamling: Onsdag den 20. September 2022 kl. 18.00 i Holeby Medborgerhus

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne
 7. Valg af formand. På valg er Henrik Pedersen. Henrik er villig til genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

  Kenneth Christiansen
  Henrik Kubiak

  Begge er villige til genvalg

 9. Valg af suppleant: Mark Rosleff er på valg og er villig til genvalg
 10. Valg af Revisor
 11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på ”stegt flæsk med persillesovs”. Tilmelding nødvendig – senest søndag den 17. September 2023 til Henning Nielsen på tlf. 27510676 eller bsn@outlook.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen