REFA Nykøbing F.

Afkøling

Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 35 °C, og at returtemperaturen ikke overstiger 40 °C.

Det påhviler EJEREN AF EJENDOMMEN at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket, så god afkøling kan opnås.

Beregning af den gennemsnitlige afkøling

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returtemperatur kaldes afkølingen.

Afkølingen har stor betydning for værkets og forbrugerens økonomi. 

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. 
I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling, mens afkølingen i sommerperioden kan være meget svingende – afhængig af varmebehovet.

Den gennemsnitlige afkøling kan beregnes efter minimum to aflæsninger. Afkølingen beregnes ved at dividere periodens målte energiforbrug med periodens kubikmeterforbrug. Tallet ganges herefter med 860 – se nedenstående formel og eksempel.

De visninger, du skal bruge er:

  • forbrug målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbrug målt i m³ (kubikmeter)

Beregningsformel

Forbrug af varmeenergi (MWh*) x 860
—————————————————   =  Den gennemsnitlige afkøling (°C)
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

Eksempel1. aflæsning2. aflæsning
Forbrug af varmeenergi (MWh):0010000120
Forbrug af fjernvarmevand (m³):0090001450
MWh-forbruget i perioden:120 MWh – 100 MWh =20 MWh
M³ forbruget i perioden14500m³ – 900 m³ =550 m³
Beregning:(20 x 860) / 550 =31 °C

I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31°C.

 *) Måles forbruget i kWh, skal 860 i formlen ændres til 0,86. Måles forbruget i GJ (Gigajoule), skal 860 i formlen ændres til 239.