Solfangeranlægget bidrager med op til 20 procent af Gedser Fjernvarmes produktion.

Forbrugermøde

Her finder du referat fra det årlige forbrugermøde

Referat fra forbrugermøde i REFA Gedser Fjernvarme A/S

Den 19. april 2023 kl. 17.00 blev der afholdt forbrugermøde i Gedser Idræts- og medborgerhus, Skråvej 2, 4874 Gedser.

Fra REFA deltog:
Muj Berisha, Ole Bronné Sørensen, René Christoffersen, Brian Bennetsen, Mette Suhr Stoffregen, Morten Nielsen, Vicky Sylvest Boyesen, Steven Lambert og Lars Rasch.

Derudover var der mødt 21 fjernvarmeforbrugere op til mødet.

Næstformand i REFA Gedser Fjernvarme A/S, Muj Berisha, bød velkommen og glædede sig over at så mange forbrugere var dukket op. Muj Berisha foreslog Lars Rasch som dirigent, og han blev udpeget hertil.

Lars Rasch orienterede om aftenens program herunder formålet med forbrugermødet, som er at orientere brugerne om

  • Værkets drift
  • Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
  • Nye takster
  • Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant

Værkets drift

Morten Nielsen fik herefter ordet. Han kunne berette, at varmeåret 2022 havde været et mildt et af slagsen. Der var solgt ca. 15 % mindre varme end året før, hvilket dog nok ikke kun skyldes den milde vinter men også fokus hos forbrugerne om af spare på energien.

Værket er i god drift uden de store problemer og der ikke været væsentlige afvigelser i forhold til planlagt drift.

Værkets omkostninger presses af en generelt stigende strømpris og at andre omkostninger stiger, herunder omkostninger til reparationer og vedligeholdelse. Særligt er fjernvarmerør steget i pris, hvorfor planlagte udskiftninger af rør på Strandvej og Prinsesse Alexandrines vej er blevet udskudt til 2023.

Solpanelerne præsterer som forventet godt og har bidraget med ca. 20 % af varmen i 2022. Det svarer til varmeforbruget om sommeren, og betyder samtidig at anlægget med solpanelerne er dimensioneret korrekt.

Værket har fået etableret en nødgenerator, som følge af krav fra myndighederne, desuden er der sket forbedring af brandslukningsanordning til bekæmpelse af eventuel tilbagebrand i anlægget.

Orientering om takster

REFA Gedser Fjernvarme fortsætter i 2023 med uændrede priser i forhold til 2022, hvilket med den nuværende inflation i realiteten betyder lavere varmepris end i 2022.

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at man skal have fokus på reparation af ledningsnettet.

Valg af forbrugerrepræsentant og suppleant

Herefter skulle der vælges 1 brugerrepræsentant, idet René Christoffersen var på valg. René Christoffersen havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater blev han valgt med akklamation.

Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Jens Aage Hansen havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg. Der meldte sig ikke andre kandidater, og han blev derfor valgt med akklamation.

Muj Berisha sluttede med at takke for fremmødet.