Varmeværk Horbelev

Grønt fjernvarmevand

VIGTIG INFORMATION

Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du skulle få en utæthed i din fjernvarmeinstallation. Derfor har REFA Horbelev Fjernvarme tilsat et grønt farvestof til fjernvarmevandet. Hvis din varmeveksler eller varmtvandsbeholder bliver utæt, vil fjernvarmevandet blande sig med drikkevandet, som du tapper fra dine vandhaner, og drikkevandet vil blive grønt. Det grønne farvestof er ikke sundhedsfarligt, men det er fjernvarmevandet.

Hvad skal du gøre, hvis drikkevandet vandet bliver grønt?

Hvis du kan se, at drikkevandet fra hanerne er grønt, må du ikke drikke vandet, før din varmeveksler eller varmtvandsbeholder er blevet repareret, og vandet ikke længere er grønt. Der er ingen grund til at ringe til dit vandværk.

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal hurtigst muligt kontakte din VVS installatør.

Hvorfor tilsætter vi farvestoffet?

Tilsætning af farvestof til fjernvarmevandet, gør det nemt at skelne mellem drikkevand og fjernvarmevand. Som dit forsyningsselskab vil vi hjælpe dig med at finde eventuelle utætheder og undgå, at drikkevandet og fjernvarmevandet bliver blandet sammen. Som nævnt er fjernvarmevandet ikke sundt.

Er der andet, jeg selv kan gøre for at finde utætheder på min installation?

Du kan også selv nemt og enkelt kontrollere dine installationer ved at lukke for vandet fra vandværket ved hovedhanen før din måler. Hvis der stadigvæk kommer vand ud af vandhanen, så er der en utæthed i din varmeveksler eller varmtvandsbeholder, som skal repareres. Kontakt din VVS installatør.