Modtagelse af Halm, Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk

Chauffør-sikkerhed

For din egen og dine kollegaers skyld skal du læse og følge disse sikkerhedsregler.

Nye chauffører må ikke komme alene på værket første gang.

Max. hastighed på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er 20 km/t. Ved ethvert uheld skal du kontakte personalet i vejekontorerne.

Det er ikke tilladt at indtage eller være under påvirkning af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under ophold på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.

Dette gælder også ved ophold i køretøjer.

Du skal vide, at….

  • for at undgå ulykker er det nødvendigt, at du læser og følger anvisningerne i denne informationsvejledning.
  • Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk stiller store krav til sikkerheden

for eget personale såvel som de, der gæster vores virksomhed.

  • Der skal benyttes sikkerhedssko.
  • Ved gentagne overtrædelser af vores miljø- og sikkerhedsregler vil du blive bortvist fra vores virksomhed.
  • Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks sikkerhedsorganisation er også til for dig. Spørg, hvis du er i tvivl.

Kontakt os på tlf. 54 74 36 01

  • Din arbejdsgiver og du som chauffør har ansvaret for, at køretøjerne er forsvarligt indrettede og klar til brug.
  • Du skal til enhver tid udvise SIKKER ADFÆRD på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk.
  • Henvisninger og anvisninger fra værkets personale skal følges.
  • Hvis du var TÆT PÅ med et uheld, så fortæl det til os, så vi kan forebygge, at det ikke sker for andre.