REFA Nykøbing F.

Referat fra seneste forbrugermøde

Referat fra forbrugermøde i REFA Gedser Fjernvarme A/S

Den 24. april 2024 kl. 17.00 blev der afholdt forbrugermøde på restaurant Bramgåsen, Vestre Strand 3, 4874 Gedser.

Fra REFA deltog:
Henning Tønning
Muj Berisha
Ole Bronné Sørensen
Brian Bennetsen
René Christoffersen
Mette Suhr Stoffregen
Morten Nielsen
Steven Lambert
Lars Rasch

Der var mødt yderligere 19 forbrugere op til mødet.

Formand for bestyrelsen i REFA Gedser Fjernvarme A/S, Henning Tønning, bød velkommen og præsenterede de fremmødte fra REFA. Herefter foreslog han Lars Rasch som dirigent.

Lars Rasch blev herefter udpeget som dirigent.

Lars Rasch orienterede om aftenens program herunder formålet med forbrugermødet, som er at orientere forbrugerne om

  • Værkets drift
  • Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
  • Nye takster
  • Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant

Steven Lambert fik herefter ordet og orienterede om værkets drift mv. i 2023.

Det blev oplyst, at værket har kørt godt i 2023, og at der er solgt mere varme i 2023 sammenlignet med året før. Det samme gør sig gældende for solcellerne.

Der er indkøbt fjernvarmerør til udskiftning af nogle af de eksisterende, men det er blevet besluttet at udskyde nedgravningen til næste år henset den omkostning, der er forbundet med dette arbejde. Omkostningen ville betyde en yderligere stigning i fjernvarmeprisen.

Fjernvarmeprisen har været uændret i en periode på 10 år. I 2024 har man måttet øge fjernvarmeprisen med ca. 1.600 kr. eller hvad der svarer til 133 kr. om måneden. Stigningen er fordelt på både den faste afgift og den variable forbrugsafhængige pris.

Prisstigningen blev drøftet, og der var blandt de fremmødte enighed om, at fjernvarmeprisen skal afspejle de aktuelle omkostninger til produktionen af fjernvarme.

Halmpriserne stiger kraftigt, hvorfor opgaven med levering af halm har været i udbud for at skærpe konkurrencen.

¤

Herefter skulle der vælges 1 forbrugerrepræsentant til bestyrelsen, idet Brian Bennetsen var på valg. Brian Bennetsen havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev han genvalgt med akklamation.

Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Tonny Pedersen havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg. Der meldte sig ikke andre kandidater, og han blev derfor genvalgt med akklamation.

Henning Tønning sluttede med at takke for fremmødet.

Forbrugermødet blev afsluttet ca. kl. 18.00.