REFA Nykøbing F.

Priser 2024

Stubbekøbing Fjernvarme ændrer priserne pr. 1/1 2024

Året 2023 har budt på en fortsat høj inflation og udgifterne til brændsel, elektricitet, materialer og renter har fortsat den stigning, som vi så ind i primo 2023. Derfor stiger taksterne i 2024 med 10 % i forhold til 2023. For standardhuset på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh svarer det til en årlig stigning kr. 1.715,- eller kr. 143,- om måneden. Stigningen er ligeligt fordelt mellem abonnement, variabel og fast afgift. De nye priser fremgår af takstarket.

PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2024Mellemrumkr.u/momsm/moms
Forbrugsafgift :       
Forbrug pr. MWh kr.402,60503.25

Afkøling: Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre en så optimal afkøling som muligt. For hver grad du holder afkølingen over 35 °C, får du 1 % i rabat på dit varmeforbrug (1 % pr. grad pr. MWh). Er afkølingen under 35 °C, bliver varmen dyrere. Tillægget til varmeforbruget er 1 % pr. grad over 35 °C (1 % pr. grad pr. MWh). Se mere om afkøling her

Fast afgift:
Abonnement og målerleje pr. år
(inklusiv levering/udskiftning af måler)

pr. m2

kr.

1.320,00

1.650,00
Registrerede kvadratmeter iflg. BBR
0.000 – 6.000 m2pr. m2kr.49,9062,37
6.001 – over m2pr. m2kr.28,2735,34
Privatboliger med energimærke A2020 pr. m2pr. m2kr.24,9531,19
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledningkr.15.000,0018.750,00
Stikledning pr. løbende meter kr.1.000,001.250,00
    

Forbrugere betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant af fortov til indføring i ejendommen. Der leveres og monteres energimåler af REFA Stubbekøbing Fjernvarme.

GEBYRER:
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassoskrivelsekr.100,00(momsfri)
Lukningsgebyrkr.400,00(momsfri)
Genoplukningsgebyrkr.400,00500,00
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1160,001450,00
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskiftekr.300,00375,00
Ekstra nøgle til udvendig stikskabkr.40.0050,00
* Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes

Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Fastafgiften afregnes efter BBR-oplysningerne

Fastafgiften afregnes efter oplysningerne i BBR-meddelelsen. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk.

Beregning af renter

Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag. Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent. Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelser for energiforsyning.