REFA Nykøbing F.

Priser 2023

PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2023Mellemrumkr.u/momsm/moms
Forbrugsafgift :       
Forbrug pr. MWh kr.366,00457,50

Afkøling: Spar penge på din varmeregning

Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre en så optimal afkøling som muligt. For hver grad du holder afkølingen over 35 °C, får du 1 % i rabat på dit varmeforbrug (1 % pr. grad pr. MWh). Er afkølingen under 35 °C, bliver varmen dyrere. Tillægget til varmeforbruget er 1 % pr. grad over 35 °C (1 % pr. grad pr. MWh). Se mere om afkøling her

Fast afgift:
Abonnement og målerleje pr. år
(inklusiv levering/udskiftning af måler)

pr. m2

kr.

1.200,00

1.500,00
Registrerede kvadratmeter iflg. BBR
0000 – 6000 m2pr. m2kr.45,3656,70
6001 – over m2pr. m2kr.25,7032,13
Privatboliger med energimærke A2020 pr. m2pr. m2kr.22,6828,35
 
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket 
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledningkr.15.000,0018.750,00
Stikledning pr. løbende meter kr.1.000,001.250,00
    
Gebyrer   
Rykkerskrivelsekr.100,00(momsfri)
Inkassomeddelelsekr.100,00(momsfri)
Lukningsgebyrkr.400,00(momsfri)
Genoplukningsgebyrkr.400,00500,00
Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstidkr.640,00800,00
Betalingsordningkr.100,00(momsfri)
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed*kr.1.160,001.450,00
Afregningsgebyr lejer/ejerskiftekr.300,00375,00
Ekstra nøgle til udvendig stikskabkr.40,00 50,00 
*) Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes

Betalingsbetingelser

Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.

Stikledninger

Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant af fortorv til indføringen i ejendom. Pris pr. løbende meter kr. 1.250,00 (inkl. moms). Der leveres og monteres energimåler af REFA Stubbekøbing Fjernvarme.